Од нашиот Блог

Цинк – насушна потреба или мит?

Како цинкот влијае на имуниот систем? Преку 300 ензими и 1000 фактори на транскрипција содржат цинк, по железото, вториот најзастапен…

НОВОГОДИШЕН ПОПУСТ

SYNERGY VITAMIN B6 50mg  SYNERGY SHARK CARTILAGE 750 MG   SYNERGY BETA CAROTENЕ 6mg    SYNERGY VOLURINE®  SYNERGY FERROFECT®   

ДРАГОЦЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ИМУНИТЕТОТ

SYNERGY VITAMIN C 1000MG SYNERGY VITAMIN C 500 mg SYNERGY ZINK 15mg SYNERGY MAGNESIUM+ B6 SYNERGY SELENIUM 100mcg SYNERGY VITAMIN…
Add to cart