SYNERGY VITAMIN D3 2000IU

ПОДДРШКА НА ИМУНИТЕТОТ И ОДРЖУВАЊЕ НА КОСКИТЕ, МУСКУЛИТЕ И ЗАБИТЕ

Што претставува Vitamin D3 2000IU?

Витамин Д3 (холекалциферол) е природна  форма на витамин Д за човековото тело и спаѓа во групата на витамини растворливи во масти. Придонесува за нормална апсорпција и искористување на калциумот и на фосфорот. Ја подобрува коскената минерализација , помага во формирање на скелетот и забите кај децата, го зајакнува процесот на осификација, неопходен е за нормално функционрање на паратиороидната жлезда.

Тој има улога во многу невролошки и клеточни функции за кои е потребен калциум , а учествува и во продукција на моноцити. Витамин Д3 и калциум помагаат во намалување на загубата на коскени материјали кај жени во пост-менопауза. Ниска коскена минерална густина е ризик фактор за остеопоротични коскени фрактури.

Опис

Дејство на Vitamin D3 2000IU

Витамин Д3 се препорачува при: профилакса на рахитис и остеомалација предизвикани од дефицит на вит. Д3, профилакса кај постоечки ризик за заболување предизвикано од дефицит на вит. Д3, нормална функција на имунолошкиот систем, нормална мусклулна функција  и за здрав раст и здрав развој на децата.

Кај возрасни лесен недостаток на витамин Д се манифестира како губиток на апетит и тежина, проблеми со спиење и дијареа. Потежок дефицит предизвикува остеомалација и мускулни спазми. Коските стануваат меки, кршливи и болни, како резултат на намалениот калциум во нив. Кај деца недостаток на витамин Д е причина за рахитис.

Ризик фактори за дефицит на витамин Д

 • Неадекватно изложување на сончева светлина (аерозагадување ги блокира УВ зраците кои се потребни за продукција на витамин Д)
 • Вегани поради невнесување на млечни производи
 • Постари лица поради намалена способност да синтетизираат вит.Д3
 • Предвремено родени бебиња
 • Лица со болести на црниот дроб и бубрезите
 • Прекумерната употреба на алкохол има негативен ефект врз апсорпцијата и складирање на витамин Д.
 • Намалена способност за апсорпција на витамин Д земен орално може да биде поради цистична фиброза или отстранување на делови од дигестивниот тракт.
 • Друга група на лиѓе каде се потребни повисоки дози на витамин Д од просечните се лицата кои имале хирушки зафат, поголеми телесни повреди или изгореници.
 • Зголемениот стрес и хроничните исцрпувачки болести исто така бараат повисоки дози на витамин Д.
 • Суплементи со витамин Д им се потребни и на лица кои земаат одредени лекарства како антиконвулзиви, кортикостероиди или холестирамин. Тоа значи дека пациенти кои примаат терапија за артритис, асма, алергии, автоимуни заболувања, висок холестерол и епилепсија треба да се консултираат со лекар за да започнат да земаат суплементи со витамин Д.

Предности на Synergy Vitamin D3 2000IU

 • Витамин Д е задолжителен за превенција од остеомалација и заедно со калциум учествува во создавање на повисока минерална густина со што се намалува и ризикот од фрактури и паѓања.
 • Витаминот Д придонесува за нормална концентрација на калциум во крвта и за одржување на здрави заби.
 • Витаминот Д е потребен за нормален раст и развој на коските кај децата.
 • Витамин Д е неопходен за нормално функционирање на паратиреоидните хормони.
 • Витаминот Д е важен за здравјето на мускулите, бидејќи ја поддржува мускулната функција, мускулната сила и рамнотежа.
 • Дитаминот Д го подржува имунолошкиот систем.D

Дополнителни информации

Состојка / Ingredients / Përbërje

Количина / Amount / Sasi

Cholecalciferol (50mcg)

2000IU

Дозирање / Dosage / Dozimi

• 1 капсула на ден за време на оброк за се постигне оптимална апсорпција.
• За лекување на рахитис и остеомалација приближно 1000-5000 IЕ витамин Д3
• Дополнителен третман на остеопороза 1000-3000 IE витамин Д3
• За профилакса на малапсорпција 3000-5000 IE витамин Д3
• Терапија на хипопаратиреодизам и псеудохипопаратиредизам 10 000- 200 000 IE витамин Д3. Треба да се контролира нивото на калциум во серум и урина.
_____________________________________________________________
1 capsule per day, during a meal for optimal absorption.

For the treatment of rickets and osteomalacia: approximately 1.000-5.000 IE Vitamin D3.

Additional treatment of osteoporosis: 1.000-3.000 IE Vitamin D3

Malabsorption prophylaxis: 3.000-5.000 IE Vitamin D3

Hypoparathyroidism and Pseudohypoparathyroidism treatment: 10.000-200.000 IE vitamin D3

It is suggested to control the level of calcium in serum and urine.
Carefully read the instructions, before the use! For indications, risk of use and possible side effects of medication, consult your doctor or pharmacist.
_____________________________________________________________

Doza e rokomanduar: të rriturit 1 kapsulë në ditë gjatë ngrënies për t’u arritur tithja optimale.

Për trajtimin e rakitizmit dhe osteomalacisë përafërsisht 1000-5000 IU vitaminë D3

Trajtimi shtesë i osteoporozës 1000-3000 IU vitaminë D3

Për profilaksinë e malabsorbimit 3000-5000 IU vitaminë D3

Terapia e hipoparatiroidizmit dhe pseudohipoparatiroidizmit 10 000-200 000 IU vitaminë D3.

Duhet të kontrollohet niveli i kalciumit në serum dhe në urinë.

Lexoni me kujdes udhëzimet përpara përdorimit! Për indikacionet, rreziqet e përdorimit dhe për efektet anësore të barit konsultohuni me mjekun ose farmacistin Tuaj.