Цинк – насушна потреба или мит?

Како цинкот влијае на имуниот систем? Преку 300 ензими и 1000 фактори на транскрипција содржат цинк, по железото, вториот најзастапен метал кај човекот. Дури 3000 човечки протеини врзуваат цинк, а слично е и со целиот жив свет.

Add to cart